Nájdete nás na telegram odysee

Ako darovať 2%

Zoznam organizácií, ktorým môžete darovať 2%: dve percenta.sk vyhľadávač neziskových organizácií. Zamestnanci – Do februára je potrebné požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. – Požiadať zamestnávateľa o vystavenie tlačiva: Potvrdenie o zaplatení dane. – Z potvrdenia vyrátať  2% zo zaplatenej dane, to je maximálna suma, ktorú je možné v prospech prijímateľa poukázať. Avšak […]

„Zlatý štandard“

Liečba miliónov pacientov na celom svete, bola ovplyvnená falošnými štúdiami, uznávaného anestéziológa Dr. Scott S. Reubena, ktoré viedli k používaniu novej generácie potenciálne nebezpečných liekov. Výsledky jeho štúdii sa objavovali vo vedeckých časopisoch, učebniciach, praktických usmerneniach. Farmaceutické spoločnosti organizovali vzdelávacie programy a sympóziá, kde odporúčali používať novú generáciu liekov na tlmenie pooperačnej bolesti. Podľa série […]

Média – strach – stres

Opakovaná, strach vyvolávajúca informácia šírená médiami, môže u ľudí vyvolať vyšší akútny stres, ako keď je osoba danému problému vystavená priamo. Štúdia o vplyve médií na vytváranie akútneho stresu v spojitosti s bombovým útokom na Bostonskom maratóne. Skúmalo sa, či opakované prijímanie informácii o bombovom útoku na Bostonskom maratóne bolo spojené s akútnym stresom. Bol porovnávaný priamy […]

Bezpečnostná stratégia SR. Dokument na ktorého tvorbe sa podieľali mimovládky

BEZPEČNOSTNOU STRATÉGIOU DLÁŽDILI CESTU PRE ZÁKLADNE „Dokument, ktorý nechal minister Lajčák pred viac ako rokom vypracovať u analytikov pobočky americkej Carnegie Endowment for International Peace (CEIP) z Washingtonu, je vo viacerých aspektoch neaktuálny a nášmu politickému prostrediu cudzí.“ „Tieto skutočnosti potvrdil 4. júla 2017 pán Valášek, bývalý SP pri NATO, osobne v rozhovore pre denník […]

„Tento chlap je nikto a nič.“

„Tento chlap je nikto a nič.“ Reakcia šéfredaktorky časopisu The Journal of the American Medical Association (JAMA) na docenta neuroanatomie, ktorý si dovolil poukázať na konflikt záujmov a zavádzajúcu interpretáciu výsledkov štúdie , ktorá bola zverejnená na stránkach JAMA. Jonathan Leo Docent neuroanatómie …Zatiaľ čo autori porovnávali Lexapro aj terapiu s placebom, neinformovali o priamom […]

Infožiadosť. Môžu vyhodnotiť PCR testy infekčné ochorenia…, ako ochorenie COVID-19?

Opakovane sme odosielali MZ SR a ÚVZSR na základe infozákona otázky. Obsahovo rovnakú žiadosť ale PCR testy zamenené za antigenove testy taktiež. Odpoveď z MZ SR: „dovoľujeme si Vás informovať, že otázky formulované vo Vašej  žiadosti nespadajú pod právny režim zákona 211/2000 Z.z. o slobode informácií. Boli postúpené na priame vybavenie príslušnej sekcii MZ SR, ktorá […]

Infožiadosť skúšanie liekov…

Keďže lekári za posledné roky dostávajú od farmaceutických firiem čoraz viac peňažných a nepeňažných darov a obrovské peniaze aj za skúšanie liekov, zaslali sme žiadosť úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, zatiaľ bez odozvy. Žiadateľ: Rodáci rodákom o.z., … Povinná osoba: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (Sekcia dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou) Žellova 2 829 […]

Predovšetkým neškodiť

30. januára 2020 Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila mimoriadnu udalosť verejného zdravia a 11. marca 2020 bola organizáciou vyhlásená pandémia COVID – 19. Na Slovensku sa prvý prípad objavil 6. marca 2020… Vírus sa najčastejšie šíri blízkym fyzickým kontaktom. Šíri sa vzduchom, predovšetkým malými kvapôčkami alebo aerosólmi, keď infikovaná osoba dýcha, kašle, kýcha alebo rozpráva… Toľko […]

Drahí rodáci, krásne a veselé Vianoce

Drahí rodáci prajeme vám krásne a veselé Vianoce, nech ste obklopení láskou a harmóniou v kruhu najbližších a najmilších.  Hľadajme v sebe to dobré, hľadajme čo nás spája, nie rozdeľuje. Vážme si jeden druhého, vážme a bráňme si slobodu, majme odvahu hovoriť pravdu, vážme a bráňme si mier. Je zbytočné hovoriť veľa a pritom nepovedať nič, veď to poznáme […]

Môžu používané testy určené na diagnostiku ochorenia Covid-19 vyhodnotiť aj iné infekčné či respiračné ochorenie, ako Covid-19 pozitívne?

Úradu verejného zdravotníctva a ministerstvu zdravotníctva sme zaslali žiadosti, jedna sa týka PCR testov, druhá žiadosť je v rovnakom znení, ale týka sa rýchlo testov. Vec: v zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) Vás žiadame o sprístupnenie nasledujúcich informácii: Druhy v […]