Nájdete nás na telegram odysee

ThDr. René Balák, PhD.

Vo veku nedožitých 54 rokov nás opustil veľký človek. Tam kde sa mnohí zo strachu z prenasledovania, straty „dôveryhodnosti“ , zamestnania… podvolili a svojím mlčaním dopustili šírenie lží, či dokonca aktívnou účasťou sa na ich šírení podieľali , doktor René Balák bez ohľadu na následky stál na strane pravdy, etiky, ľudskosti. Bojoval za ľudské práva […]

Jozef Murgaš

Jozef Murgaš reverend, maliar, vynálezca, politik, signatár Pittsburskej dohody,  podporovateľ slovenskej komunity v Pensylvánii, spoluorganizátor zbierky medzi americkými Slovákmi s výťažkom 1 milión dolárov na podporu vzniku nového štátu Čechov a Slovákov, novinár a vydavateľ mesačníka ŠAŠO, najväčšmi sa však preslávil prevratným prvým bezdrôtovým prenosom hovoreného slova na svete. Z Uhorska vyštvaný, v ČSR nechcený. […]

Vavrinec Benedikt Nedožerský

Otváral oči nevidiacim a povzbudzoval ich k národnému vedomiu. Bol popredný humanistický vzdelanec, literárny teoretik, významný pedagogický reformátor, prekladateľ, gramatik, matematik, básnik a tiež hudobník. Kodifikátor prvej systematickej gramatiky českého jazyka, pôvodca a zakladateľ českej časomernej prozódie… Vavrinec Benedikt sa narodil v Nedožeroch – Brezanoch na hornej Nitre, okres Prievidza. V Prievidzi získal základné vzdelanie, po smrti otca si ho […]

„Slovenský Sokrates“

Navrhoval zrušiť nevoľníctvo, zlepšiť postavenie roľníkov, zdaniť šľachtu. Krstnou mamou jeho dieťaťa bola Mária Terézia. Bol radcom a knihovníkom Márie Terézie, podieľal sa na významných reformách habsburskej ríše… „Dňa 17. apríla 1718 je krstené dôstojným pánom Gašparom Štefanom Kostkom , farárom varínskym, dieťa Adam, otec Matej Kolárik, matka Regína Myslovská; krstní rodičia Juraj Pivovarči, so Žofiou […]

Andrej Hadík

Husársky kúsok Slovné spojenie „Husársky kúsok“ je známe v celej Európe vo Francúzsku tour d´hussard v Nemecku hussarenstück…, už menej známe je to, že o toto spojenie sa pričinil náš rodák Andrej Hadík. Z vlastnoručne písaného životopisu Andreja Hadíka, ktorý je uložený vo Vojnovom archíve vo Viedni sa dozvedáme, že sa narodil 16. októbra 1711 na Žitnom […]

Štefan Anián Jedlik

Narodil sa 11. januára 1800 v Zemnom pri Komárne v chudobnej roľníckej rodine, ktorá sa tam prisťahovala z Liptova. V roku 1828 náš rodák ako prvý na svete objavil možnosť premeny elektrickej energie na mechanický otáčavý pohyb – elektromotor. Ten pracoval na elektromagnetickom princípe. Pri svojich experimentoch použil elektromotor na pohon malého modelu vozíka,  právom je […]

Jozef Maximilián Petzval

Patrí medzi najvýznamnejšie európske vedecké osobnosti 19.storočia, doslova spôsobil prevrat vo fotografovaní. Na troch kráľov 6. januára 1807 v  Spišskej Belej sa narodil Jozef Maximilián Petzval. Ľudovú školu vychodil v Spišskej Belej a v Kežmarku, nižšie gymnázium v Podolínci (paradoxne tu musel robiť reparát z matematiky ktorá ho sprevádzala po zvyšok života), vyššie v Levoči, v rokoch 1823 […]

Génius z Liptova

„…vytvoril vedu o parnej a plynovej turbíne práve tak, ako o odstredivom kompresore, čo bol jedinečný čin v dejinách strojného inžinierstva…“ Slovensko zrodilo viacero významných vynálezcov, ktorí sa nezmazateľne zapísali do dejín techniky. Vynálezy jedného z nich ovplyvňujú milióny ľudí po celom svete bez toho aby si to uvedomovali. Pomenovali po ňom vzdialenú planétku číslo […]