Nájdete nás na telegram odysee

Človek

Sú ľudia, ktorí sa považujú za výnimočných a nenahraditeľných, a sú ľudia, ktorí sa za výnimočných nepovažujú ale ich prínos pre spoločnosť je vskutku výnimočný – jedným z nich je aj MUDr. Ján Lakota, CSc. V roku 1992 spoločne s MUDr. Petrom Fuchsbergerom, CSc. založili jedno z najvýznamnejších pracovísk svojho druhu na Slovensku v ktorom sa vykonávajú transplantácie krvotvorných kmeňových buniek, 1. decembra 1992 previedli u nás prvú autológnu transplantáciu krvotvorných buniek. „Bol to vlastne náš dar do vienka vznikajúcej Slovenskej republiky“.

Svedomitou prácou v laboratóriu zaviedol doktor Lakota účinnejšie metódy záchrany života onkologických pacientov. Tzv. čistenie štepu je piplavá laboratórna práca, ktorá málokoho nadchne, ale takto transplantovaným štepom majú pacienti až 80 percentné prežívanie bez choroby, kým tam, kde sa použil štep nečistený je to iba 40%. Krvotvorné bunky spracoval doktor Lakota pre viac ako 1000 transplantácii. V spolupráci so Slovenským ústavom srdcovo-cievnych chorôb vytvorili projekt, ktorého výsledkom bolo to, že použili krvotvorné bunky na ozdravenie ťažko poškodeného srdcového svalu. Túto metódu použili, ako prví na svete.

Transplantácia krvotvorných buniek poskytuje v súčasnosti najväčšiu šancu na vyliečenie pacienta s mnohými malígnymi i nemalígnymi ochoreniami.

Uskutočnili ste „revolúciu“ v liečbe rakoviny u nás. Začali ste na Slovensku ako prvý transplantovať krvotvorné bunky. Reportáž o vás odvysielala aj CNN… Lekárske noviny 11. jún 2015 č. 23

To bolo v predkovidovom období, v dnešnej dobe má byť doktor Lakota za svoje názory ohľadom covidu postavený pred etickú komisiu, výsledkom čoho môže byť až strata licencie. Etickú komisiu, ktorá ma riešiť podané podnety na lekárov za šírenie „hoaxov“ zriadila predsedníčka Úradu pre dohľad nad lekárskou starostlivosťou (ÚDZS) Renáta Bláhová – paradoxne je prvou osobou na čele ÚDZS bez medicínskeho vzdelania –  vyštudovala stavebnú fakultu STU odbor ekonomika. Na zozname lekárov, ktorí majú byť postavení pred etickú komisiu za údajne šírenie tzv. hoaxov sú aj Profesor Doc. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., MUDr. Michal Piják, MUDr. Andrej Janco, MUDr. Peter Lipták.

Skupina vedcov a lekárov sa pre očkovanie proti covidu obrátila na tribunál v Haagu, Podnet podala skupina slovenských, českých, anglických a francúzskych právnikov, vedcov a lekárov.

Lekári a vedci, ktorí sa rozhodli podporiť podnet, tvrdia, že očkovanie proti covidu treba zastaviť. Je medzi nimi aj francúzsky virológ, objaviteľ HIV vírusu a nositeľ Nobelovej ceny za fyziológiu a medicínu, Luck Montagnier.

„Ukazuje sa, že tí očkovaní sú de facto nositelia vírusu a de facto sa stávajú nositeľmi mutovaných kmeňov. Očkovanie selektuje priamo výber ďalších kmeňov,“ povedal mikrobiológ Ján Lakota.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Releated

Rozhodol som!

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, generálny riaditeľ WHO, v sobotu (23.7.2022) zrušil skupinu poradcov, ktorí nedokázali dospieť ku konsenzu (schválenie, súhlas, zhoda) , a vyhlásil „núdzovú situáciu v oblasti verejného zdravia medzinárodného významu“, toto označenie používa WHO pri Covid-19. Bolo to prvýkrát čo generálny riaditeľ WHO obišiel poradný tím aby vyhlásil stav núdze! „Máme epidémiu, ktorá […]

Rodák informuje

Pripravujeme sériu informačníkov, prvé vydanie je dokončené (hárok A3 preložený na polovicu). V prípade záujmu je možné ho stiahnuť, nechať vytlačiť a informovať svoje okolie. V prípade záujmu nás môžete podporiť. V rámci našich možností dáme niekoľko kusov vytlačiť a v spolupráci s ľuďmi, ktorí nám prisľúbili v tomto smere pomoc budeme roznášať. Na poslednej […]