Nájdete nás na telegram odysee

Infožiadosť skúšanie liekov…

Keďže lekári za posledné roky dostávajú od farmaceutických firiem čoraz viac peňažných a nepeňažných darov a obrovské peniaze aj za skúšanie liekov, zaslali sme žiadosť úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, zatiaľ bez odozvy.

Žiadateľ: Rodáci rodákom o.z., …

Povinná osoba: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (Sekcia dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou)

Žellova 2

829 24 Bratislava 25

Vec: v zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) Vás žiadame o sprístupnenie nasledujúcich informácii: (Lekári poberajú finančné a nefinančné dary od farmaceutických firiem okrem iného aj na skúšanie liekov.) Vykonáva úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou kontrolu týchto lekárov? Konkrétne:  Či títo lekári dostatočne informujú svojich pacientov o tom, že sa stávajú objektom skúšania liekov?

Či je pacient psychicky spôsobilý dať súhlas k tomu, aby bolo na ňom vykonávané skúšanie liekov?

 Či lekár vykonávajúci skúšanie liečiva, dané liečivo skúša na pacientoch s ochorením na ktoré je liečivo určené?

 Či klinické skúšanie liečiva vykonáva lekár, ktorý má atestáciu na zameranie do ktorého spadá indikácia daného liečiva?

Informácie žiadame sprístupniť elektronickou formou zaslaním na emailovú adresu: rodacirodakom@protonmail.com

V prípade ak spôsob sprístupnenia elektronickou formou nie je možný, žiadame Vás o zaslanie uvedených informácii na adresu sídla OZ, uvedeného vyššie: „Žiadateľ“

Za vybavenie žiadosti vopred ďakujeme

S úctou Rodáci rodákom o.z.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Releated

Infožiadosť. Môžu vyhodnotiť PCR testy infekčné ochorenia…, ako ochorenie COVID-19?

Opakovane sme odosielali MZ SR a ÚVZSR na základe infozákona otázky. Obsahovo rovnakú žiadosť ale PCR testy zamenené za antigenove testy taktiež. Odpoveď z MZ SR: „dovoľujeme si Vás informovať, že otázky formulované vo Vašej  žiadosti nespadajú pod právny režim zákona 211/2000 Z.z. o slobode informácií. Boli postúpené na priame vybavenie príslušnej sekcii MZ SR, ktorá […]

V prípade prepuknutia infekcií u zaočkovaných osôb, tieto osoby podľa MZSR môžu infekciu šíriť len ojedinele…

Prišla nám odpoveď z ministerstva zdravotníctva, za čo ďakujeme. Z akého dôvodu sa osoba, ktorá je očkovaná dostupnými očkovacími látkami proti ochoreniu COVID – 19 nepotrebuje preukazovať testom na prítomnosť vírusu SARS-COV2? (Posledné dáta jasne ukazujú, že očkovaní očkovacími látkami proti ochoreniu COVID – 19 sa môžu infikovať, môžu infekciu šíriť a najnovšie dáta dokonca […]