Nájdete nás na telegram odysee

„PISATEĽ DUCH“

Súdny spor z roku 2010 v ktorom proti spoločnosti Wyeth podalo viac ako 14000 žien žalobu v súvislosti so vznikom rakoviny prsníka počas užívania menopauzálnej hormonálnej terapie (HT) Prempro odhalil, ako farmaceutické spoločnosti propagujú lieky.

Spoločnosť Wyeth si najímala firmy (najužšie spolupracovala s firmou DesignWrite) na vytváranie propagačných článkov (ghostwriting), následne oslovili významných lekárov, aby za určitú províziu pripojili svoje mená k týmto vopred napísaným prácam a vydávali sa za autorov – pritom ich podiel na článku bol minimálny, alebo žiadny.

V publikáciách boli propagované nepreukázané výhody HT ako: Prevencia kardiovaskulárnych ochorení, mŕtvice, demencie (neskoršie analýzy odhalili, že HT riziko demencie zvyšuje), bagatelizovali nežiaduce účinky.

Po zverejnení štúdie, ktorá nenašla dôkaz o kardiovaskulárnom prínose HT, sa propagácia zamerala na nepodložené tvrdenia, že HT zvyšuje obsah kolagénu, hrúbku a elasticitu pokožky či zlepšuje sexuálny život. Keď bola zverejnená rozsiahla štúdia, ktorá spájala HT so zvýšeným rizikom rakoviny prsníka, objavilo sa množstvo článkov, ktoré sa snažili túto štúdiu zdiskreditovať.

Približne 1 500 dokumentov odhalených v súdnom spore poskytuje jeden z najpútavejších dôkazov o systematickej manipulácii a zneužívaní odborného publikovania farmaceutickým priemyslom a jeho komerčnými partnermi v snahe ovplyvniť rozhodnutia lekárov a širokej verejnosti v oblasti zdravotnej starostlivosti.

Spôsob akým sa manipulovalo nielen s textom, ale aj s „autorstvom“ článkov dokazuje samotná komunikácia DisignWrite so spoločnosťou Wyeth.

„Presunul som Dr. Creasmana ako autora do článku o pacientoch (s Blackwoodom, Weissom a Speroffom), Horwitz a Boman zostali na základnom vedeckom rukopise.“

Na otázku, či je možné opätovne použiť predtým objednané dokumenty, Gerald Burr zo spoločnosti Wyeth napísal:

„Nemôžete na článok uviesť iné meno, ale môžete plagiovať spôsobom, akým sme to robili, keď sme písali práce na vysokej škole…“

„Je to skoro ako steroidy a bejzbal,“ Dr. Joseph Ross z lekárskej fakulty Mount Sinai v New Yorku, ktorý uskutočnil výskum o ghostwritingu.
„Neviete, kto ho používal a kto nie; nevieš ktoré články sú podvod a ktoré nie. “

Denník Toronto Star odhalil, že profesorka psychológie Dr. Barbara Sherwinová z McGill University najskôr tvrdila, že je jedinou autorkou článku financovaného spoločnosťou Wyeth, vytvoreného pomocou spoločnosti Design Write, publikovaného vo vedeckom časopise  Journal of the American Geriatic Society . Neskôr ponúkla médiám verziu ohromujúco absurdnej obrany: „Kto vedel, že farmaceutická spoločnosť platí mojim ghostwriters?“

Článku, pod ktorým je uvedený ako autor lekár, bude čitateľ (lekár) dôverovať viac, ako tomu pod ktorým je uvedená farmaceutická firma. Farmaceutické spoločnosti si to uvedomujú, preto využívajú tzv. ghostwriting – ktorého používanie v medicínskom prostredí považuje mnoho lekárov za neetické, iní ho zjemňujúco označujú ako „redakčná pomoc“

Spoločnosť Pfizer ( Wyeth je dcérskou spoločnosťou Pfizer od roku 2009) vyčlenila okolo 1,2 miliardy dolárov na urovnanie súdnych sporov v kauze Prempro.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Releated

Prelomové rozhodnutie: Sudca rozhodol, že výrobca Remdesiviru nie je chránený zákonom

V prelomovom rozhodnutí sudca v Michigane rozhodol, že výrobca liekov a nemocnica nie sú chránení zákonom PREP-Act. Zákon PREP-Act chráni výrobcov, nemocnice, lekárov v čase mimoriadnej situácie pred zodpovednosťou v prípade, ak podaním liečiva dôjde k zdravotnej ujme.   Tento prípad otvára priestor pre ďalšie žaloby týkajúce sa zdravotnej ujmy vzniknutej po podaní Remdesiviru. Kauza sa týka muža, […]

„Zlatý štandard“

Liečba miliónov pacientov na celom svete, bola ovplyvnená falošnými štúdiami, uznávaného anestéziológa Dr. Scott S. Reubena, ktoré viedli k používaniu novej generácie potenciálne nebezpečných liekov. Výsledky jeho štúdii sa objavovali vo vedeckých časopisoch, učebniciach, praktických usmerneniach. Farmaceutické spoločnosti organizovali vzdelávacie programy a sympóziá, kde odporúčali používať novú generáciu liekov na tlmenie pooperačnej bolesti. Podľa série […]