Nájdete nás na telegram odysee

Ďakujeme

Aj Vaše príspevky nám pomohli počas pandémie dezinformácií vykryť náklady na prenájom reklamných plôch (billboardov), prípravu, tlač informačníkov, všeobecne – náklady súvisiace s vykonávanými aktivitami. Ak považujete vykonávané aktivity naďalej za prínosné, budeme vďační za podporu.

Rodáci rodákom o.z. Rudina 386, psč: 02331, IČO: 52135870

Bankové spojenie: SK61 8330 0000 0029 0190 5121

Meno príjemcu: Rodáci rodákom, do poznámky uviesť, že ide o dar. Vďaka