Chcem podporiť

Číslo účtu: SK61 8330 0000 0029 0190 5121 Meno príjemcu: Rodáci rodákom

Pri prevode poprosíme uviesť, že ide o dar.

Poprípade môžte pri platbe použiť tento QR kód: