Nájdete nás na telegram odysee

Ďakujeme

ĎAKUJEME VÁM ZA VAŠU PODPORU. Aj Vaše príspevky nám pomohli vykryť náklady na prenájom reklamných plôch (billboardov), prípravu a tlač informačníkov. ĎAKUJEME

Rodáci rodákom o.z. Rudina 386, psč: 02331, IČO: 52135870

Bankové spojenie: SK61 8330 0000 0029 0190 5121

Meno príjemcu: Rodáci rodákom, pri prevode poprosíme uviesť, že ide o dar.

Poprípade môžete pri platbe použiť QR kód: