Ako darovať 2%

Zoznam organizácií, ktorým môžete darovať 2%: dve percenta.sk vyhľadávač neziskových organizácií. Zamestnanci – Do februára je potrebné požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. – Požiadať zamestnávateľa o vystavenie tlačiva: Potvrdenie o zaplatení dane. – Z potvrdenia vyrátať  2% zo zaplatenej dane, to je maximálna suma, ktorú je možné v prospech prijímateľa poukázať. Avšak […]