Nájdete nás na telegram odysee

Infožiadost vzor

Každý občan má právo pýtať sa štátnych inštitúcií otázky, ktoré ho zaujímajú. Mnohí ľudia majú z toho obavy, boja sa postihu a perzekúcie. Z toho dôvodu, ak máte nejaké zaujímavé otázky na štát, obce, inštitúcie, môžte nám ich poslať na náš e-mail, ak budú zmysluplné v rámci našich časových možnosti sa ich spýtame.

Žiadosť, slobodný prístup k informáciám

Žiadosť má obsahovať

Žiadateľ: Fyzická osoba: meno a priezvisko, adresa pobytu. Právnická osoba: obchodné meno, sídlo

Povinná osoba: Názov povinnej osoby, sídlo

Vec: V zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) Vás žiadam o sprístupnenie nasledujúcich informácii:

Informácie žiadam sprístupniť elektronickou formou zaslaním na emailovú adresu:

V prípade ak spôsob sprístupnenia elektronickou formou nie je možný, žiadam Vás o zaslanie uvedených informácii na adresu môjho pobytu/sídla spoločnosti uvedené vyššie: „Žiadateľ“

Vzor:

Dobrý deň,

Na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám… Vám posielam žiadosť

Žiadateľ: Janko Hraško, Janková 3, 33 333 Hraškovce

Povinná osoba: ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Organizačný útvar: Hlavný hygienik
PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH

Vec: v zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) Vás žiadam o sprístupnenie nasledujúcich informácii: štúdie, vedecké podklady, alebo iné relevantné informácie, ktoré dokazujú, že rúška, respirátory bránia šíreniu infekčného ochorenia COVID – 19 vyvolaného koronavírusom SARS-CoV-2.

Informácie žiadam sprístupniť elektronickou formou zaslaním na emailovú adresu: jankohrasko@hraskovce.com

V prípade ak spôsob sprístupnenia elektronickou formou nie je možný, žiadam Vás o zaslanie uvedených informácii na adresu môjho pobytu, uvedeného vyššie: „Žiadateľ“

S pozdravom Janko Hraško