Nájdete nás na telegram odysee

„Zlatý štandard“

Liečba miliónov pacientov na celom svete, bola ovplyvnená falošnými štúdiami, uznávaného anestéziológa Dr. Scott S. Reubena, ktoré viedli k používaniu novej generácie potenciálne nebezpečných liekov. Výsledky jeho štúdii sa objavovali vo vedeckých časopisoch, učebniciach, praktických usmerneniach. Farmaceutické spoločnosti organizovali vzdelávacie programy a sympóziá, kde odporúčali používať novú generáciu liekov na tlmenie pooperačnej bolesti.

Podľa série navrhnutých, dvojito zaslepených placebom kontrolovaných štúdií, malo používanie analgetík ako: Celebrex, Bextra (Pfizer) a Vioxx (Merck) dramaticky zlepšiť zvládanie bolesti u pacientov postupujúcich operáciu kĺbovej náhrady.

Niekoľko rokov po stiahnutí liečiv Vioxx a Bextra z trhu, bolo pri jednom rutinnom audite zistené, že Reuben nedostal na dve zo svojich štúdii povolenie od revíznej rady nemocnice, chýbajúci etický súhlas bol pravdepodobne spúšťačom odhalenia veľkého podvodníka, jeho 21 štúdii bolo čistou fikciou.

Prečo trvalo 12 rokov, kým „rutinný audit“ odhalil rozsiahle falšovanie údajov? Baystate (medicínsky komplex) v ktorom Dr. Reuben pôsobil ako anestéziológ, publikuje každoročne asi 200 štúdií..,  z ktorých bola v tej dobe miera auditu iba 5 percent. Jeho sfalšované štúdie boli zverejnené v mnohých vedeckých časopisoch, ako Anesthesia & Analgesia, Anesthesiology, PubMed… Recenzovaný postup, prezentovaný, ako zlatý štandard vydavateľského sveta zlyhal.

Pri spätnom pohľade redaktori Anesthesia & Analgesia a White pripustili, že malo byť „červenou vlajkou“ to, že Reubenove štúdie boli trvalo priaznivé pre lieky, ktoré študoval.

Reuben vykonštruoval štúdie, ktoré ukazovali veľkú účinnosť kombinovanej liečby s použitím 2 liekov od spoločností Pfizer, Celebrex a Lyrica, nikomu nebolo podozrivé, že poberal od Pfizeru granty a bol ich rečníkom. Rečník: Na vzdelávacích programoch, sympóziách… psychologickou rečou, ktorá má zapôsobiť na kolegov odprezentuje dané liečivo – vyzdvihne jeho pozitíva… Cieľ je jednoduchý, kolegovia lekári majú odísť v presvedčení, že keď budú predpisovať dané liečivo konajú tak v mene verejného zdravia.

Reuben dokonca úradu pre kontrolu potravín a liečiv napísal list, v ktorom naliehavo vyzval agentúru, aby neobmedzovala používanie nových liekov proti bolesti, ktoré študoval, pričom uviedol svoje vlastné vymyslené údaje, ktoré majú dokázať ich bezpečnosť a účinnosť.

Reuben sa k podvodom priznal, hrozilo mu 10 rokov väzenia, právnici postavili obhajobu na „nediagnostikovanéj“ bipolárnej poruche, ktorá mala byť príčinou toho, že si vymýšľal údaje a falšoval výskum. Údajne sa mal pokúsiť 2 krát o samovraždu. Paradox: jeho manželka je psychiatrička a bolo by veľmi zvláštne, že by si počas 12tich rokov čo vytváral falošné štúdie ničoho nevšimla.

Glenn J. Treisman, profesor psychiatrie na Johns Hopkins University School of Medicine, vyjadril skepticizmus, že Reuben, MD ženatý so psychiatričkou, môže tak dlho trpieť nediagnostikovanou bipolárnou poruchou.

Reuben bol odsúdený na 6 mesiacov väzenia, farmafirmám musel vrátiť granty, zaplatiť pokutu… Je nutné podotknúť, že farmaceutické spoločnosti sa od podvodných aktivít Dr. Reubena dištancovali. Ale taktiež si treba položiť otázku. Kto mal zo sfalšovaných štúdii profit v podobe miliardových tržieb?

Merck – Vioxx: Spoločnosť o zvýšenom riziku infarktov a mozgových príhod vedela už v začiatkoch uvedenia liečiva Vioxx na trh, ukázala im to vlastná štúdia VIGOR. Spoločnosť bola obvinená z bagatelizovania – zamlčovania vedľajších účinkov, propagáciu na neschválené použitie – čo uvádzalo lekárov do omylu a lieky predpisovali na choroby na ktoré liečivo nedostalo povolenie. Po piatich rokoch od uvedenia na trh spoločnosť liečivo Vioxx z trhu stiahla. Spoločnosť Merck sa dohodla na urovnaní žalôb bez priznania viny sumou: 4,85 miliardy dolárov.

Vo výpovedi senátneho výboru USA krátko po tom, ako bol Vioxx stiahnutý, David Graham vtedajší námestník riaditeľa pre vedu a medicínu… odhadoval, že v USA utrpelo srdcovým infarktom alebo mŕtvicou v dôsledku užitia lieku Vioxx 88 000 až 139 000 ľudí, pričom 30 až 40% z nich mohlo byť smrteľných

Pfizer – Bextra (Geodon, Zyvox, Lyrica) Spoločnosť bola obvinená federálnymi prokurátormi za propagáciu liekov na neschválené použitia za vyplácanie provízií lekárom… Proti Pfizeru vypovedal bývalý manažér spoločnosti John Kopchinski, ktorý verejnosti odhalil praktiky, ktorých prvoradým cieľom je zisk a pacient len prostriedok, ako sa k nemu dopracovať. „V spoločnosti Pfizer sa odo mňa očakávalo zvýšenie ziskov za každú cenu, aj keď predaj znamenal ohrozenie životov.“ John Kopchinski

Jeden z popredných svetových odborníkov na liečiva Dr. Garret FitzGerald z Pennsylvánskej univerzity na základe štúdie, ktorú vykonal prehlásil: „veľkosť [srdcových problémov] s Bextrou je ešte väčšia ako to, čo sme videli pri Vioxxe.“

Pfizer žaloby urovnal mimosúdnou cestou bez priznania viny čiastkou 2,3 miliardy dolárov.

Jedni vnímajú svoju prácu ako poslanie, iní podľahli chamtivosti, ktorá infikovala mnoho aktivít lekárskeho výskumu. Známe: „Dôveruj ale preveruj“ v tomto odvetví priemyslu platí obzvlášť – ide o zdravie.

One thought on “„Zlatý štandard“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Releated

Prelomové rozhodnutie: Sudca rozhodol, že výrobca Remdesiviru nie je chránený zákonom

V prelomovom rozhodnutí sudca v Michigane rozhodol, že výrobca liekov a nemocnica nie sú chránení zákonom PREP-Act. Zákon PREP-Act chráni výrobcov, nemocnice, lekárov v čase mimoriadnej situácie pred zodpovednosťou v prípade, ak podaním liečiva dôjde k zdravotnej ujme.   Tento prípad otvára priestor pre ďalšie žaloby týkajúce sa zdravotnej ujmy vzniknutej po podaní Remdesiviru. Kauza sa týka muža, […]

„PISATEĽ DUCH“

Súdny spor z roku 2010 v ktorom proti spoločnosti Wyeth podalo viac ako 14000 žien žalobu v súvislosti so vznikom rakoviny prsníka počas užívania menopauzálnej hormonálnej terapie (HT) Prempro odhalil, ako farmaceutické spoločnosti propagujú lieky. Spoločnosť Wyeth si najímala firmy (najužšie spolupracovala s firmou DesignWrite) na vytváranie propagačných článkov (ghostwriting), následne oslovili významných lekárov, aby za určitú províziu pripojili […]