Nájdete nás na telegram odysee

Infožiadosť. Môžu vyhodnotiť PCR testy infekčné ochorenia…, ako ochorenie COVID-19?

Opakovane sme odosielali MZ SR a ÚVZSR na základe infozákona otázky. Obsahovo rovnakú žiadosť ale PCR testy zamenené za antigenove testy taktiež.

Odpoveď z MZ SR: „dovoľujeme si Vás informovať, že otázky formulované vo Vašej  žiadosti nespadajú pod právny režim zákona 211/2000 Z.z. o slobode informácií. Boli postúpené na priame vybavenie príslušnej sekcii MZ SR, ktorá Vám odpovie mimo režimu zákona 211/2000 Z.z..“ Odpoveď neprišla.

Na testoch sú postavené počty prípadov ochorenia COVID-19, aká je ich presnosť, nadstavená citlivosť, či môžu vyhodnotiť iné infekčné ochorenie ako ochorenie COVID-19… by sme mali vedieť a to aj kvôli tomu na aké ochorenie sa treba zamerať, je zbytočné liečiť človeka na COVID-19, chrípku… ak má napríklad pľúcne chlamýdie nakoľko tie sú tak odolné, že z farmaceutických medikamentov na ne zaberá len úzka skupina antibiotík…

Testy použité na celoplošné testovanie: STANDARD Q COVID-19 Ag (SD Biosensor), výrobca v popise uvádza: Výsledok tohto testu by nemal byť jediným základom pre diagnózu; vyžaduje sa potvrdzujúci test. Kto z kompetentných odporúčal, alebo požadoval vykonať potvrdzujúci test? Do karantény a za porušenie karantény pokuta…

Môže byť na požadovaných otázkach niečo mimo režimu zákona? Prečo tie obštrukcie, buď tie informácie mám a odpoviem, vyhnem sa tak zbytočným špekuláciám, alebo ich nemám a použijem otrepanú formulku „…otázky formulované vo Vašej žiadosti nespadajú pod právny režim zákona“.

Žiadateľ: Rodáci rodákom o.z., …

Povinná osoba: Ministerstvo zdravotníctva SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Limbová 2

P.O. BOX 52

837 52 Bratislava 37

Vec: v zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) Vás žiadame o sprístupnenie nasledujúcich informácii: Od akých výrobcov sa na Slovensku používajú PCR testy určené na diagnostiku infekčného ochorenia Covid-19, ktoré bolo spôsobené koronavírusom SarsCoV-2

Aký je rozsah CT hodnôt týchto testov?

Môžu vykazovať tieto testy falošnú pozitivitu?

Ak áno v akých percentách

– u ľudí s príznakmi ochorenia Covid – 19

– u ľudí bez príznakov ochorenia Covid-19

 Môže dôjsť k situácii, že respiračné ochorenie , ktoré spôsobili chrípkové vírusy A/B/C, vyhodnotia tieto testy ako pozitívne, číže ako infekčné ochorenie Covid-19, ktoré bolo spôsobené koronavírusom SarsCoV-2?

 Môže dôjsť k situácii, že infekčné ochorenie spôsobené paramyxovírusmi, pikornavírusmi, adenovírusmi, herpesvírusmi vyhodnotia tieto testy ako pozitívne, číže ako infekčné ochorenie Covid-19, ktoré bolo spôsobené koronavírusom SarsCoV-2?

 Môže dôjsť k situácii, že Stafylokokové infekcie vyhodnotia tieto testy ako pozitívne, čiže ako infekčné ochorenie Covid-19, ktoré bolo spôsobené koronavírusom SarsCoV-2?

Môže dôjsť k situácii, že Pľúcne chlamýdie vyhodnotia tieto testy ako pozitívne, čiže ako infekčné ochorenie Covid-19, ktoré bolo spôsobené koronavírusom SarsCoV-2?

 Sú tieto testy určené pre osoby, ktoré nemajú príznaky ochorenia covid 19?

 Ak áno, aké zdôvodnenie má testovanie ľudí bez príznakov ochorenia covid 19?

 Odporúča výrobca – ovia týchto testov, tieto testy ako postačujúcu diagnostiku na vyhodnotenie ochorenia covid – 19 bez potvrdzujúceho testovania?

Informácie žiadame sprístupniť elektronickou formou zaslaním na emailovú adresu: rodacirodakom@protonmail.com

V prípade ak spôsob sprístupnenia elektronickou formou nie je možný, žiadame Vás o zaslanie uvedených informácii na adresu sídla OZ, uvedeného vyššie: „Žiadateľ“

Za vybavenie žiadosti vopred ďakujeme

S úctou Rodáci rodákom o.z.

Postup a lehoty na získanie informácií uvedené na stránke MVSR

One thought on “Infožiadosť. Môžu vyhodnotiť PCR testy infekčné ochorenia…, ako ochorenie COVID-19?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Releated

Infožiadosť skúšanie liekov…

Keďže lekári za posledné roky dostávajú od farmaceutických firiem čoraz viac peňažných a nepeňažných darov a obrovské peniaze aj za skúšanie liekov, zaslali sme žiadosť úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, zatiaľ bez odozvy. Žiadateľ: Rodáci rodákom o.z., … Povinná osoba: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (Sekcia dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou) Žellova 2 829 […]

V prípade prepuknutia infekcií u zaočkovaných osôb, tieto osoby podľa MZSR môžu infekciu šíriť len ojedinele…

Prišla nám odpoveď z ministerstva zdravotníctva, za čo ďakujeme. Z akého dôvodu sa osoba, ktorá je očkovaná dostupnými očkovacími látkami proti ochoreniu COVID – 19 nepotrebuje preukazovať testom na prítomnosť vírusu SARS-COV2? (Posledné dáta jasne ukazujú, že očkovaní očkovacími látkami proti ochoreniu COVID – 19 sa môžu infikovať, môžu infekciu šíriť a najnovšie dáta dokonca […]