Nájdete nás na telegram odysee

Ďalšia experimentálna liečba?

20. júla 2022Ministerstvo zdravotníctva uzatvorilo zmluvu za 18 287 500,00 € s farmaceutickým gigantom Pfizer na nákup, v súčasnosti v štádiu klinického vývoja perorálne podávaného SARS-CoV2 3CL inhibítora proteázy PF-07321332 (nirmatrelvir), ktorý sa podáva spoločne s farmaceutickým prípravkom ritonavir.

Liečiva s obsahom ritonaviru sa používajú na zlepšenie farmakokinetiky (vstrebanie absorpcia, rozloženie v tele…) liečiv. Ritonavir sa radí do skupiny chemoterapeutík, najčastejšie sa používa pri liečbe HIV.

V zmluve medzi MZ SR a Pfizer sa uvádza:

2.1 Dohoda o dodávkach.

(c)Produkt je v súčasnosti vo fáze klinického hodnotenia a, že napriek úsiliu spoločnosti Pfizer alebo jej Pridružených spoločností v oblasti výskumu, vývoja a výroby nemusí byť Produkt úspešný v dôsledku technických, klinických, regulačných a výrobných problémov…

(d) S ohľadom na vyššie uvedené, preto spoločnosti Pfizer a jej Pridružené spoločnosti nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie zo strany spoločnosti Pfizer, alebo jej Pridružených spoločností pri vývoji alebo získaní akejkoľvek dodatočnej Registrácie Produktu, alebo udržovaní Registrácie v platnosti.

2.4 Harmonogram dodávok.

(f) V súvislosti s prvou rozdelenou dodávkou sa Strany dohodli, že na balení bude vytlačený QR kód, ktorý bude odkazovať na Informačný leták pre pacientov.

5.5 Prehlásenie Kupujúceho o vzatí na vedomie.

(a) Kupujúci berie na vedomie, že Produkt a Produktové materiály a ich súčasti a zložky sa v dôsledku mimoriadnych okolností v súvislosti s pandémiou COVID-19 rýchlo vyvíjajú a potom, ako bude Produkt poskytnutý Kupujúcemu na základe tejto Zmluvy, bude aj naďalej predmetom štúdie. Kupujúci takisto berie na vedomie, že dlhodobé účinky a účinnosť Produktu nie sú v súčasnej dobe známe a, že sa môžu vyskytnúť nepriaznivé účinky Produktu, ktoré nie sú v súčasnosti známe.

Prvý nie sme

22. marca 2022UNICEF podpísal dodávateľskú zmluvu so spoločnosťou Pfizer na obstaranie až 4 miliónov liečebných cyklov nového perorálneho antivírusového lieku nirmatrelvir/ritonavir.

V decembri 2021 vydal Úrad pre kontrolu potravín a liečiv USA povolenie na núdzové použitie nirmatrelviru/ritonaviru (PAXLOVID™) na liečbu miernych až stredne závažných prípadov COVID-19.

Táto dohoda pomôže zabezpečiť, aby krajiny s nízkymi a strednými príjmami (LMIC) mali včasný prístup k tomuto novému liečivu na COVID-19, uvádza správa UNICEF.

22. júla 2022 bola zverejnená ďalšia zaujímavá zmluva, na dodanie spotrebného zdravotníckeho materiálu v hodnote 3 356 510,38 € objednávateľ: Záchranná zdravotná služba Bratislava Antolská 11, dodávateľ trnavská firma TT Pharma, s.r.o. vyzerá to zatiaľ na ich najväčší kšeft s MZ SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Releated

Počet prípadov rakoviny je na vzostupe, môže to byť ešte horšie?

Množia sa prípady náhleho vzniku rakoviny, ktorá sa začala nazývať turborakovina – náhly výskyt rakoviny s rýchlym postupom, či už u zdravých ľudí alebo ľudí, ktorý sa z rakoviny vyliečil a nečakane sa im vrátila. Spája sa to s očkovaním proti ochoreniu COVID-19. Zdanlivo nesúvisiaca štúdia poukázala na niečo mimoriadne. Päťtýždňové myší, boli použité na experiment zameraný na vytvorenie myšieho […]

Prelomové rozhodnutie: Sudca rozhodol, že výrobca Remdesiviru nie je chránený zákonom

V prelomovom rozhodnutí sudca v Michigane rozhodol, že výrobca liekov a nemocnica nie sú chránení zákonom PREP-Act. Zákon PREP-Act chráni výrobcov, nemocnice, lekárov v čase mimoriadnej situácie pred zodpovednosťou v prípade, ak podaním liečiva dôjde k zdravotnej ujme.   Tento prípad otvára priestor pre ďalšie žaloby týkajúce sa zdravotnej ujmy vzniknutej po podaní Remdesiviru. Kauza sa týka muža, […]