Môžu používané testy určené na diagnostiku ochorenia Covid-19 vyhodnotiť aj iné infekčné či respiračné ochorenie, ako Covid-19 pozitívne?

Úradu verejného zdravotníctva a ministerstvu zdravotníctva sme zaslali žiadosti, jedna sa týka PCR testov, druhá žiadosť je v rovnakom znení, ale týka sa rýchlo testov. Vec: v zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) Vás žiadame o sprístupnenie nasledujúcich informácii: Druhy v […]

Andrej Hadík

Husársky kúsok Slovné spojenie „Husársky kúsok“ je známe v celej Európe vo Francúzsku tour d´hussard v Nemecku hussarenstück…, už menej známe je to, že o toto spojenie sa pričinil náš rodák Andrej Hadík. Od zástavníka pluku až po hlavného veliteľa cisárskych vojsk Dežőfiho Husársky pluk v ktorom slúžil Andrej Hadík bol v roku 1734 odvelený do Porýnia  a zúčastnil […]