Nájdete nás na telegram odysee

Počet prípadov rakoviny je na vzostupe, môže to byť ešte horšie?

Množia sa prípady náhleho vzniku rakoviny, ktorá sa začala nazývať turborakovina – náhly výskyt rakoviny s rýchlym postupom, či už u zdravých ľudí alebo ľudí, ktorý sa z rakoviny vyliečil a nečakane sa im vrátila. Spája sa to s očkovaním proti ochoreniu COVID-19.

Zdanlivo nesúvisiaca štúdia poukázala na niečo mimoriadne.

Päťtýždňové myší, boli použité na experiment zameraný na vytvorenie myšieho modelu myokarditídy vyvolanej látkou mRNA COVID-19 Pfizer-BionTech. Myši boli rozdelené do dvoch skupín, jedna dostávala placebo, druhá skupina bola „imunizovaná“ dvojdávkovou schémou mRNA COVID-19, BNT162b2 (Pfizer-BioNTech), dávky boli v prepočte na váhu vyššie, ako sa aplikovalo u ľudí.

Vo vopred stanovený deň ukončenia štúdie, dva dni po posilňovacej dávke mRNA COVID-19 Pfizer-BionTech (16 dní po základnej dávke) bola jedna myš nájdená mŕtva –  niekoľko hodín pred plánovaným usmrtením. U konkrétnej myši bol už po prvej „imunizačnej“ dávke pozorovaný úbytok hmotnosti, paradoxne ráno pred náhlym úhynom bolo zviera vážené bez toho, aby boli pozorované nejaké vonkajšie klinické príznaky. Pri pitve sa zistilo neúmerné zväčšenie niekoľkých hlavných hrudných a brušných orgánov vrátane pečene, obličiek, sleziny, pľúc a čriev – tzv. turborakovina. Viď obr. (B) pre porovnanie, zviera s normálnym fenotypom.

Podľa autorov štúdie si táto udalosť vyžaduje vysokú ostražitosť, svedomité hlásenie podobných prípadov a skúmanie mechanizmov vysvetľujúcich uvedený prípad … S výnimkou tohto prípadu sa v našej štúdii u žiadnych iných zvierat nevyskytli žiadne nežiaduce udalosti po očkovaní mRNA COVID-19. Po 16. dňoch sa nevyskytli žiadne nežiaduce reakcie!

Myši nie sú ľudia. Ale sú to cicavce a ich fyziológia je podobná ľudskej – až na to, že myši starnú 25-krát rýchlejšie.

Po 6 mesiacoch života myší, je ich rýchlosť dospievania 25-krát rýchlejšia, ako u ľudí. Veková hranica myší približne 14 – 15 mesiacov – zodpovedá veku ľudí od 38 do 47 rokov.

U väčšine pokusov týkajúcich sa látok mRNA COVID-19 boli zvieratá usmrtené krátko po „imuninizácií“.

Prečo neboli pozorované aspoň jeden rok? V tejto konkrétnej štúdii to bolo dva dni po posilňovacej dávke – 16 dní od prvej.

Prečo boli zakázané pitvy?

Potom tu máme tzv. overovačov faktov, ktorí tvrdia: Neboli pozorované žiadne vedľajšie účinky. Nuž, usmrtené zvieratá krátko po aplikácií latkami mRNA COVID-19 – so 100% istotou už žiadne vedľajšie reakcie vykazovať nebudú.

Pôvodný článok – Were Lab Animals Killed After mRNA Vaccination Trials to Hide Long-Term Adverse Consequences?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Releated

Prelomové rozhodnutie: Sudca rozhodol, že výrobca Remdesiviru nie je chránený zákonom

V prelomovom rozhodnutí sudca v Michigane rozhodol, že výrobca liekov a nemocnica nie sú chránení zákonom PREP-Act. Zákon PREP-Act chráni výrobcov, nemocnice, lekárov v čase mimoriadnej situácie pred zodpovednosťou v prípade, ak podaním liečiva dôjde k zdravotnej ujme.   Tento prípad otvára priestor pre ďalšie žaloby týkajúce sa zdravotnej ujmy vzniknutej po podaní Remdesiviru. Kauza sa týka muža, […]

Ďalšia experimentálna liečba?

20. júla 2022 – Ministerstvo zdravotníctva uzatvorilo zmluvu za 18 287 500,00 € s farmaceutickým gigantom Pfizer na nákup, v súčasnosti v štádiu klinického vývoja perorálne podávaného SARS-CoV2 3CL inhibítora proteázy PF-07321332 (nirmatrelvir), ktorý sa podáva spoločne s farmaceutickým prípravkom ritonavir. Liečiva s obsahom ritonaviru sa používajú na zlepšenie farmakokinetiky (vstrebanie absorpcia, rozloženie v tele…) […]