Nájdete nás na telegram odysee

Rozhodol som!

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, generálny riaditeľ WHO, v sobotu (23.7.2022) zrušil skupinu poradcov, ktorí nedokázali dospieť ku konsenzu (schválenie, súhlas, zhoda) , a vyhlásil „núdzovú situáciu v oblasti verejného zdravia medzinárodného významu“, toto označenie používa WHO pri Covid-19. Bolo to prvýkrát čo generálny riaditeľ WHO obišiel poradný tím aby vyhlásil stav núdze!

„Máme epidémiu, ktorá sa rýchlo rozšírila po celom svete prostredníctvom nových spôsobov prenosu, ktorému príliš málo rozumieme a epidémia spĺňa kritériá“ pre stav núdze v oblasti verejného zdravia, povedal novinárom Tedros.

Hoci VYHLASUJEM stav núdze v oblasti verejného zdravia medzinárodného významu, v súčasnosti ide o prepuknutie, ktoré sa sústreďuje medzi mužmi, ktorí majú sex s mužmi, najmä medzi mužmi s viacerými sexuálnymi partnermi.

To znamená, že ide o epidémiu, ktorú možno zastaviť správnymi stratégiami v správnych skupinách.

Je preto nevyhnutné, aby všetky krajiny úzko spolupracovali s komunitami mužov, ktorí majú sex s mužmi, aby navrhli a poskytli efektívne informácie a služby a prijali opatrenia na ochranu zdravia, ľudských práv a dôstojnosti dotknutých komunít.

Stigma a diskriminácia môžu byť rovnako nebezpečné ako akýkoľvek vírus.

Okrem našich odporúčaní krajinám vyzývam aj organizácie občianskej spoločnosti, vrátane tých, ktoré majú skúsenosti s prácou s ľuďmi s HIV, aby s nami spolupracovali v boji proti stigme a diskriminácii.

Výsledky výskumu o prenose opičích kiahní: „Celkovo 98 % osôb s infekciou boli homosexuálni alebo bisexuálni muži, 75 % boli belosi a 41 % malo infekciu vírusom ľudskej imunodeficiencie (HIV)“

Vírus sa šíri najmä v rámci komunity LGBTQ+, pravdepodobne dôsledkom sexuálnych praktík (promiskuita), 41 % HIV pozitívnych v kombinácii s 95 % sexuálnym prenosom!!

Zdôrazňovať problém prenosu opičích kiahní je nevhodné, pretože stigmatizácia a diskriminácia.

V odporúčaniach Tedros spomína aj urýchlenie výskumu a používanie vakcín. Prevencia, globálne očkovanie? Nikto nebude vynechaný? Tak ako to prezentuje WHO vo videu: Hlavná iniciatíva európskeho programu na roky 2020-2025? Imunizácia – celoživotná vakcinácia. Všetky osoby, v každom veku a všade budú „profitovať“ z vakcín – video s titulkami na zahliadnutie: EIA imunizačná agenda a TU

Predstava, že by sa podarilo presadiť globálnu zmluvu WHO (ktorá je akosi mimo záujmu médií), na základe ktorej by WHO defakto získala právomoc prevziať kontrolu nad systémami zdravotnej starostlivosti členských štátov, kedykoľvek to bude považovať za potrebné, tak táto predstava je desivá! Po tom čo predviedol aktuálny riaditeľ WHO Tedros, nepredstaviteľná. Čo to bude ďalej, pandémia CO2? Aké budú návrhy na riešenie, také ako v sedemdesiatych rokoch?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Releated

Prelomové rozhodnutie: Sudca rozhodol, že výrobca Remdesiviru nie je chránený zákonom

V prelomovom rozhodnutí sudca v Michigane rozhodol, že výrobca liekov a nemocnica nie sú chránení zákonom PREP-Act. Zákon PREP-Act chráni výrobcov, nemocnice, lekárov v čase mimoriadnej situácie pred zodpovednosťou v prípade, ak podaním liečiva dôjde k zdravotnej ujme.   Tento prípad otvára priestor pre ďalšie žaloby týkajúce sa zdravotnej ujmy vzniknutej po podaní Remdesiviru. Kauza sa týka muža, […]

Globálna zmluva WHO

Bez väčšieho záujmu mienkotvorných médií prebiehajú intenzívne prípravy globalizačnej zmluvy WHO. Prvé zasadanie prebehlo v marci 2022 (nedopadlo podľa predstáv), ďalšie bude v auguste 2022! Keď sa spätne pozrieme na euroústavu, tá stroskotala na referendách v Holandsku a Francúzsku. Európski federalisti nezaháľali a vypracovali Lisabonskú zmluvu (klon euroústavy), ktorá bola bez možnosti národných referend schválená. Ohľadom tejto […]