„Slovenský Sokrates“

Navrhoval zrušiť nevoľníctvo, zlepšiť postavenie roľníkov, zdaniť šľachtu. Krstnou mamou jeho dieťaťa bola Mária Terézia. Bol radcom a knihovníkom Márie Terézie, podieľal sa na významných reformách habsburskej ríše… „Dňa 17. apríla 1718 je krstené dôstojným pánom Gašparom Štefanom Kostkom , farárom varínskym, dieťa Adam, otec Matej Kolárik, matka Regína Myslovská; krstní rodičia Juraj Pivovarči, so Žofiou […]