Andrej Hadík

Husársky kúsok Slovné spojenie „Husársky kúsok“ je známe v celej Európe vo Francúzsku tour d´hussard v Nemecku hussarenstück…, už menej známe je to, že o toto spojenie sa pričinil náš rodák Andrej Hadík. Od zástavníka pluku až po hlavného veliteľa cisárskych vojsk Dežőfiho Husársky pluk v ktorom slúžil Andrej Hadík bol v roku 1734 odvelený do Porýnia  a zúčastnil […]