Andrej Hadík

Husársky kúsok Slovné spojenie „Husársky kúsok“ je známe v celej Európe vo Francúzsku tour d´hussard v Nemecku hussarenstück…, už menej známe je to, že o toto spojenie sa pričinil náš rodák Andrej Hadík. Z vlastnoručne písaného životopisu Andreja Hadíka, ktorý je uložený vo Vojnovom archíve vo Viedni sa dozvedáme, že sa narodil 16. októbra 1711 na Žitnom […]