Zeolit

Názov „zeolit“ pochádza z gréckych slov „zeo“ (na varenie) a „litos“ (kameň),  je to prírodná hornina s výnimočnými vlastnosťami. Jeho výnimočná štruktúra má schopnosť absorbovať toxíny, ťažké kovy, rádioaktivitu… z atmosféry, prostredia i ľudského tela. Zeolit – klinoptilolit je registrovaný ako zdravotnícka pomôcka na humánne použitie. Môže sa používať pri liečbe a rehabilitáciách pacientov s […]