Nájdete nás na telegram odysee

Môžu používané testy určené na diagnostiku ochorenia Covid-19 vyhodnotiť aj iné infekčné či respiračné ochorenie, ako Covid-19 pozitívne?

Úradu verejného zdravotníctva a ministerstvu zdravotníctva sme zaslali žiadosti, jedna sa týka PCR testov, druhá žiadosť je v rovnakom znení, ale týka sa rýchlo testov.

Vec: v zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) Vás žiadame o sprístupnenie nasledujúcich informácii: Druhy v súčasnosti na Slovensku schválených PCR testov určených na diagnostiku infekčného ochorenia Covid-19, ktoré bolo spôsobené koronavírusom SarsCoV-2

 Výrobca týchto testov.

 Aký je rozsah CT hodnôt týchto testov.

 Zdôvodnenie hodnoty cyklov týchto testov.

 Môžu vykazovať tieto testy falošnú pozitivitu?

Ak áno v akých percentách 

– u ľudí s príznakmi ochorenia Covid – 19

– u ľudí bez príznakov ochorenia Covid-19

 Môže dôjsť k situácii, že respiračné ochorenie , ktoré spôsobili chrípkové vírusy A/B/C, vyhodnotia tieto testy ako pozitívne, číže ako infekčné ochorenie Covid-19, ktoré bolo spôsobené koronavírusom SarsCoV-2?

 Môže dôjsť k situácii, že infekčné ochorenie spôsobené paramyxovírusmi, pikornavírusmi, adenovírusmi, herpesvírusmi vyhodnotia tieto testy ako pozitívne, číže ako infekčné ochorenie Covid-19, ktoré bolo spôsobené koronavírusom SarsCoV-2?

 Môže dôjsť k situácii, že Stafylokokové infekcie vyhodnotia tieto testy ako pozitívne, čiže ako infekčné ochorenie Covid-19, ktoré bolo spôsobené koronavírusom SarsCoV-2?

Môže dôjsť k situácii, že Pľúcne chlamýdie vyhodnotia tieto testy ako pozitívne, čiže ako infekčné ochorenie Covid-19, ktoré bolo spôsobené koronavírusom SarsCoV-2?

 Sú tieto testy určené pre osoby, ktoré nemajú príznaky ochorenia covid 19?

 Ak áno, aké zdôvodnenie má testovanie ľudí bez príznakov ochorenia covid 19?

 Odporúča výrobca týchto testov, tieto testy ako postačujúcu diagnostiku na vyhodnotenie ochorenia covid – 19 bez potvrdzujúceho testovania?

Vykonáva štátna inštitúcia SR pod ktorú takáto činnosť spadá kontrolu týchto testov?

Konkrétne či boli výsledky týchto testov porovnávané s inými presnejšími potvrdzujúcimi testovaniami?

Ak áno, aký spôsob bol pri tom použitý, ktorá inštitúcia testovanie vykonáva/la

Ak kontrolu nevykonáva štátna inštitúcia SR, zdôvodnenie.

 Ak sú niektoré z otázok v žiadosti mimo režimu zákona č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) uviesť za konkrétnu otázku, že je mimo režimu zákona, k ostatným otázkam žiadame uviesť odpoveď.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Releated

Rozhodol som!

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, generálny riaditeľ WHO, v sobotu (23.7.2022) zrušil skupinu poradcov, ktorí nedokázali dospieť ku konsenzu (schválenie, súhlas, zhoda) , a vyhlásil „núdzovú situáciu v oblasti verejného zdravia medzinárodného významu“, toto označenie používa WHO pri Covid-19. Bolo to prvýkrát čo generálny riaditeľ WHO obišiel poradný tím aby vyhlásil stav núdze! „Máme epidémiu, ktorá […]

Rodák informuje

Pripravujeme sériu informačníkov, prvé vydanie je dokončené (hárok A3 preložený na polovicu). V prípade záujmu je možné ho stiahnuť, nechať vytlačiť a informovať svoje okolie. V prípade záujmu nás môžete podporiť. V rámci našich možností dáme niekoľko kusov vytlačiť a v spolupráci s ľuďmi, ktorí nám prisľúbili v tomto smere pomoc budeme roznášať. Na poslednej […]