Môžu používané testy určené na diagnostiku ochorenia Covid-19 vyhodnotiť aj iné infekčné či respiračné ochorenie, ako Covid-19 pozitívne?

Úradu verejného zdravotníctva a ministerstvu zdravotníctva sme zaslali žiadosti, jedna sa týka PCR testov, druhá žiadosť je v rovnakom znení, ale týka sa rýchlo testov.

Vec: v zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) Vás žiadame o sprístupnenie nasledujúcich informácii: Druhy v súčasnosti na Slovensku schválených PCR testov určených na diagnostiku infekčného ochorenia Covid-19, ktoré bolo spôsobené koronavírusom SarsCoV-2

 Výrobca týchto testov.

 Aký je rozsah CT hodnôt týchto testov.

 Zdôvodnenie hodnoty cyklov týchto testov.

 Môžu vykazovať tieto testy falošnú pozitivitu?

Ak áno v akých percentách 

– u ľudí s príznakmi ochorenia Covid – 19

– u ľudí bez príznakov ochorenia Covid-19

 Môže dôjsť k situácii, že respiračné ochorenie , ktoré spôsobili chrípkové vírusy A/B/C, vyhodnotia tieto testy ako pozitívne, číže ako infekčné ochorenie Covid-19, ktoré bolo spôsobené koronavírusom SarsCoV-2?

 Môže dôjsť k situácii, že infekčné ochorenie spôsobené paramyxovírusmi, pikornavírusmi, adenovírusmi, herpesvírusmi vyhodnotia tieto testy ako pozitívne, číže ako infekčné ochorenie Covid-19, ktoré bolo spôsobené koronavírusom SarsCoV-2?

 Môže dôjsť k situácii, že Stafylokokové infekcie vyhodnotia tieto testy ako pozitívne, čiže ako infekčné ochorenie Covid-19, ktoré bolo spôsobené koronavírusom SarsCoV-2?

Môže dôjsť k situácii, že Pľúcne chlamýdie vyhodnotia tieto testy ako pozitívne, čiže ako infekčné ochorenie Covid-19, ktoré bolo spôsobené koronavírusom SarsCoV-2?

 Sú tieto testy určené pre osoby, ktoré nemajú príznaky ochorenia covid 19?

 Ak áno, aké zdôvodnenie má testovanie ľudí bez príznakov ochorenia covid 19?

 Odporúča výrobca týchto testov, tieto testy ako postačujúcu diagnostiku na vyhodnotenie ochorenia covid – 19 bez potvrdzujúceho testovania?

Vykonáva štátna inštitúcia SR pod ktorú takáto činnosť spadá kontrolu týchto testov?

Konkrétne či boli výsledky týchto testov porovnávané s inými presnejšími potvrdzujúcimi testovaniami?

Ak áno, aký spôsob bol pri tom použitý, ktorá inštitúcia testovanie vykonáva/la

Ak kontrolu nevykonáva štátna inštitúcia SR, zdôvodnenie.

 Ak sú niektoré z otázok v žiadosti mimo režimu zákona č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) uviesť za konkrétnu otázku, že je mimo režimu zákona, k ostatným otázkam žiadame uviesť odpoveď.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Releated

Andrej Hadík

Husársky kúsok Slovné spojenie „Husársky kúsok“ je známe v celej Európe vo Francúzsku tour d´hussard v Nemecku hussarenstück…, už menej známe je to, že o toto spojenie sa pričinil náš rodák Andrej Hadík. Od zástavníka pluku až po hlavného veliteľa cisárskych vojsk Dežőfiho Husársky pluk v ktorom slúžil Andrej Hadík bol v roku 1734 odvelený do Porýnia  a zúčastnil […]