Nájdete nás na telegram odysee

Propaganda a realita

Dva susedné štáty, dva rozdielne spôsoby v prístupe riešenia pandémie. Izrael štát s veľkou zaočkovanosťou v porovnaní so susedným Egyptom s malou zaočkovanosťou je na tom v šírení, nových prípadov, úmrtí na ochorenie Covid – 19 ďaleko horšie. V Egypte je „plná“ zaočkovanosť pod 3% v Izraeli nad 63%. Iverzin (Iveremctin) v Egypte voľne dostupný cena do jedného eura, Iverzin sa v Egypte používa ako súčasť liečby aj ako prevencia ochorenia Covid-19. Je viacero štúdii, ktoré účinnosť ivermectinu dokazujú, sú štúdie ktoré jeho účinnosť vyvracajú.

https://odysee.com/@rodacirodakom:b/propaganda–a-realita:b

Vďaka trom vedcom sa podarilo zachrániť milióny ľudských životov. Títo traja vedci získali v roku 2015 za tieto objavy Nobelovu cenu. Číňanka Tchu Jou-Jou  objavila Artemisin a William Campbell z Írska a Japonec Satoshi Omura objavili Avermectin z ktorého vedci vyvinuli ešte účinnejší Ivermectin.

Objavenie Avermectinu a Artemisininu priniesli revolúciu do liečby parazitických ochorení. Ivermectin sa stále používa po celom svete, lebo je veľmi lacný, účinný proti rôznym parazitom a nemá závažne vedľajšie účinky. Aj takéto články boli publikované v roku 2015 na tému Ivermectin, zrazu tu máme doslova hon na Ivermectin

Sú lekári, ktorí aj napriek idiotskému nariadeniu liečiť pacientov cez telefón, liečili svojich pacientov ambulantne a aj za pomoci Ivermectninu mali veľmi dobré výsledky.

O tom, ako končila v mnohých prípadoch liečba po prepuknutí ochorenia a následnej hospitalizácii v nemocniciach, kde pacientom okrem už existujúceho ochorenia , hrozila nákaza tzv. nemocničnými nákazami svedčí štatistika úmrtí. O tomto riziku museli kompetentní vedieť a museli vedieť aj o dopadoch na organizmus ak sa k prepuknutému infekčnému ochoreniu pridruží ďalšia nákaza

Z poverenia hlavného hygienika… Analýza epidemiologickej situácie a činnosti odborov epidemiológie v Slovenskej republike za rok 2019

V roku 2019 bolo zo zdravotníckych zariadení v Slovenskej republike nahlásených spolu 13 955 nozokomiálnych nákaz ( nemocničné nákazy ďalej NN), čo je nárast oproti r.2018 o 17,7 %. Ale je to len zlomok predpokladaného výskytu NN v
zdravotníckych zariadeniach v SR… A v takýchto zariadeniach boli po prepuknutí ochorenia hospitalizovaní pacienti.

V roku 2019 boli z biologického materiálu najčastejšie vykultivované :

Clostridium difficile 25,3 %,  črevné infekčné ochorenie rôznej závažnosti, ktoré môže prebiehať ako obyčajná hnačka , ale aj ako život ohrozujúca pseudomembranózna kolitída

Infekcia Clostridium difficile postihuje predovšetkým starších pacientov na nemocničných oddeleniach, oslabených inou infekciou… V súčasnosti je najčastejším pôvodcom nemocničných črevných infekcii. Prenáša sa vo forme odolných spór, ktoré kontaminujú pevné povrchy a sú odolné voči bežne používaným dezinfekčným prostriedkom…

Staphylococcus aureus a iné stafylokoky 13,7 %    Meticilín-rezistentný Staphylococcus aureus (typická nemocničná infekcia) je kmeň zlatého stafylokoka, ktorý patrí medzi tzv. „superbug“  superrezistentné baktérie – odolný voči mnohým antibiotikám a v porovnaní s ostatnými infekciami je liečba infekcií spôsobených MRSA oveľa náročnejšia a môže sa stať, že infekcia sa rozvinie až do pneumónie (zápalu pľúc) či sepsy (ťažká infekcia, ľudovo povedané otravy krvi), ktoré sa môžu skončiť fatálne…

Klebsiela pneumoniae a iné klebsielly 12,7 % Infekcie K. pneumoniae sú typické nemocničné infekcie. Baktérie nie sú prenášané vzduchom. K infekcii môže dôjsť použitím kontaminovaného zdravotníckeho zariadenia, napríklad ľudia napojený na ventilátor, ktorý môže byť kontaminovaný…

Niektoré kmene K. pneumoniae „superbug“ sú odolné voči väčšine antibiotík. Medzi príznaky patrí bolesť na hrudníku pri dýchaní alebo kašli , horúčka a zimnica, dýchavičnosť , únava, kašeľ…

E. coli 8,3 %, Escherichia coli je baktéria bežne prítomná v čreve ľudí, kde je obvykle neškodná a dokonca pomáha – vytvára napríklad vitamín K.

Escherichia coli sa však môže zmeniť na veľkú hrozbu, ak sa ocitne inde ako v čreve alebo ak začne produkovať toxické látky. Rizikovým faktorom ochorení spôsobených Escherichiou coli je nedostatočná hygiena. 

E.coli, ako črevná baktéria, sa prenáša špinavými rukami po použití WC…

Pseudomonas aeruginosa a iné pesudomonády 7,1 %, Nozokomiálne infekcie spôsobené P. aeruginosa sú bežné na jednotkách intenzívnej starostlivosti a môžu viesť k fatálnej pneumónii, pri ktorej pacienti trpia produktívnym kašľom, triaškou, dýchacími ťažkosťami a cyanózou.

Medzi ďalšie infekcie spôsobené pseudomonádami patria infekcie močového traktu, infekcie mozgu, infekcie očí a uší…P. aeruginosa môžu spôsobiť infekciu akéhokoľvek orgánu alebo systému tela…

Proteus mirabilis 3,0 %, tieto baktérie sú v prírode hojne rozšírené ako saprofyty nachádzajúce sa v rozkladajúcich sa živočíšnych látkach, v kanalizácii, v črevách cicavcov, ľudských a živočíšnych výkaloch. Sú to oportunistické patogény, bežne sú zodpovedné za infekcie močových ciest a črevnej sústavy, často nozokomiálne (nemocničné)…

Ak P. mirabilis napadne močové cesty, napáda obličky častejšie ako E. coli… Približne 10 až 15 % obličkových kameňov je spôsobených alkalizáciou moču a činnosťou enzýmu ureázy z baktérií rodu Proteus, Klebsiella, Pseudomonas

Rotavírus 2,8 % Je veľmi odolný aj voči éteru, chlórovanej pitnej vode, ale je citlivý na roztoky jódu a alkoholu. V Európe sa najčastejšie vyskytuje v jesennom a zimnom období, v iných častiach sveta v chladnejších obdobiach alebo v obdobiach dažďov…

Rotavírus je najčastejším pôvodcom hnačky u detí na celom svete. Človek si imunitu buduje postupne, v dospelosti sa ťažší priebeh vyskytuje len ojedinele…

  • V čase chrípkovej sezóny nátlakom dotlačili ľudí k celoplošnému testovaniu,
  • testami, ktoré boli podľa odporúčania výrobcu určené pre ľudí s príznakmi ochorenia, testovanie malo prebiehať v klinickom prostredí,
  • teploty pri ktorých sa malo podľa odporúčania výrobcu vykonávať testovanie, boli v čase testovania absolútne nevhodné,
  • Nasledoval prudký nárast pozitívnych prípadov, ľudia boli posielaní do karantén, bola zakázaná ambulantná liečba…
  • Po prepuknutí choroby boli ľudia hospitalizovaní v nemocniciach, kde na nich už netrpezlivo čakali nemocničné nákazy.

Na čele štúdie („pokusu“ ako sa o tejto štúdii vtedajší premiér Matovič vyjadril) stál Martin Pavelka – poradca ministra zdravotníctva Lengvarského. V štúdii je uvedené: „Bol získaný všetok potrebný súhlas pacienta/účastníka a boli archivované príslušné inštitucionálne formuláre.“ Zaujímavé by bolo vedieť v ktorej hlave vznikla myšlienka zakázať ambulantnú liečbu pacientov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Releated

Počet prípadov rakoviny je na vzostupe, môže to byť ešte horšie?

Množia sa prípady náhleho vzniku rakoviny, ktorá sa začala nazývať turborakovina – náhly výskyt rakoviny s rýchlym postupom, či už u zdravých ľudí alebo ľudí, ktorý sa z rakoviny vyliečil a nečakane sa im vrátila. Spája sa to s očkovaním proti ochoreniu COVID-19. Zdanlivo nesúvisiaca štúdia poukázala na niečo mimoriadne. Päťtýždňové myší, boli použité na experiment zameraný na vytvorenie myšieho […]

Prelomové rozhodnutie: Sudca rozhodol, že výrobca Remdesiviru nie je chránený zákonom

V prelomovom rozhodnutí sudca v Michigane rozhodol, že výrobca liekov a nemocnica nie sú chránení zákonom PREP-Act. Zákon PREP-Act chráni výrobcov, nemocnice, lekárov v čase mimoriadnej situácie pred zodpovednosťou v prípade, ak podaním liečiva dôjde k zdravotnej ujme.   Tento prípad otvára priestor pre ďalšie žaloby týkajúce sa zdravotnej ujmy vzniknutej po podaní Remdesiviru. Kauza sa týka muža, […]