Nájdete nás na telegram odysee

„Tento chlap je nikto a nič.“

„Tento chlap je nikto a nič.“ Reakcia šéfredaktorky časopisu The Journal of the American Medical Association (JAMA) na docenta neuroanatomie, ktorý si dovolil poukázať na konflikt záujmov a zavádzajúcu interpretáciu výsledkov štúdie , ktorá bola zverejnená na stránkach JAMA.

Jonathan Leo Docent neuroanatómie …Zatiaľ čo autori porovnávali Lexapro aj terapiu s placebom, neinformovali o priamom porovnaní terapie s Lexapro – čo je určite zaujímavé pre tých, ktorí sa rozhodujú o liečbe, najmä preto, že každý liek má potenciál pre nežiaduce účinky. V liste pre JAMA sme na to upozornili. O päť mesiacov neskôr bol náš list uverejnený spolu s potvrdením od pôvodných autorov, že rozdiel medzi terapiou a medikáciou skutočne nebol štatisticky významný.

Trvalo 5 mesiacov kým došlo k oficiálnemu potvrdeniu autorov štúdie, že medzi terapiou a liečivom je štatisticky nevýznamný rozdiel, kým došlo k tomu, že v JAMA bolo zverejnené finančné prepojenie hlavného autora predmetnej ´štúdie na výrobcu testovaného liečiva. Nebyť toho, že tento prípad bol medializovaný, možno to dopadne inak.

Po tom ako bol článok docenta Jonathana Leo zverejnený na webovej stránke BMJ mal telefonát od nahnevaného zástupcu šéfredaktora JAMA, Phil Fontanarosu “ kto si myslíš, že si,“… „Máte doživotný zákaz vstupu na JAMA. Budete to ľutovať. Vaša škola to bude ľutovať. Vaši študenti to budú ľutovať.“ Hovorkyňa JAMA tvrdila novinárovi,  že prerozprávanie docenta bolo „nepresné“.

Po telefonáte od Fontanarosu nasledovali hovory od šéfredaktorky JAMA Catherine DeAngelis nadriadeným docenta Leo. Mala požiadať, aby ho prinútili stiahnuť svoj článok v BMJ.

Docent Leo sa následne rozhodol zavolať priamo DeAngelis proti čomu konkrétne namieta. Mala byť rozrušená, ale na článok sa nesťažovala.

Šéfredaktorka a editorka JAMA DeAngelis nebola príliš nadšená, keď dostala otázku od novinára z Wall Street Journal týkajúcu sa rozhovoru s profesorom Jonathan Leo.

„Tento chlap je nikto a nič,“ povedala o Leovi. „Snaží sa urobiť si meno. Prosím, zavolajte mi o niečom dôležitom.“ Dodala, že Leo „by mal namiesto toho tráviť čas so svojimi študentmi.“

Na otázku, či volala jeho nadriadeným a čo im povedala, DeAngelis odpovedala, že „to nie je vaša vec“. Dodala, že sa docentovi ani nikomu v škole nevyhrážala…

Jonathan Leo, docent neuroanatómie Lincoln Memorial University v Harrogate v štáte Tennessee, zverejnil na webe British Medical Journal (BMJ) list, v ktorom poukázal na štúdiu, ktorá bola zverejnená v prestížnom vedeckom časopise JAMA. Štúdia sa týkala použitia antidepresíva Lexapro (SSRI) u pacientov s mozgovou príhodou. Dôležitým opomenutím v dokumente bolo to, že behaviorálna terapia fungovala rovnako dobre ako liek. Taktiež poukázal na konflikt záujmov spoluautora štúdie… Konflikt záujmov je pritom v príkrom rozpore s politikov JAMA (alebo nie?).

Záver:

V tejto štúdii pacientov bez depresie s nedávnou mŕtvicou, použitie Escitalopramu – alebo terapie zameranej na riešenie problémov viedlo k významne nižšej incidencii (výskytu) depresie v priebehu 12 mesiacov liečby v porovnaní s placebom, ale terapia na riešenie problémov nedosiahla významné výsledky v porovnaní s placebom s použitím konzervatívnej metódy analýzy zameranej na liečbu.

Výsledky štúdie síce ukázali, že medzi terapiou a antidepresívnom je štatisticky nevýznamný rozdiel, ale záver štúdie bol nejasný a bol to názorný príklad štatistického zavádzania.

Hlavný autor štúdie bol v konflikte záujmov, bol v predsedníctve Forrest laboratories – výrobcu testovaného lieku Lexapro, dostával od spoločnosti granty. Dokonca bol požiadaný aby výsledky štúdie prezentoval v médiách.

Po zverejnení štúdie sa v mainstreamových médiách objavilo množstvo článkov vychvaľujúcich výhody liečbou SSRI.

V denníku USA Today (druhý najpredávanejší americký denník) sám hlavný autor predmetnej štúdie uviedol: „Dúfam, že nedostanem mŕtvicu, ale ak áno, určite by som chcel brať antidepresíva.“ Ako to často pri týchto druhoch reklamy kde vystupuje „nestranný“ odborník býva, iný názor je neprijateľný.

Fox News (televízni kanál) urobil so psychiatrom z University of Pittsburgh rozhovor, psychiater uviedol, že „dúfa, že lekári začnú pacientom s mŕtvicou predpisovať preventívne antidepresíva.“ Nie, to, že existuje aj terapia nespomenul.

Lekárska komunita sa snaží robiť rozhodnutia na základe dôkazov, ale ako ukazuje tento prípad, bohužiaľ sme dospeli do bodu, kedy je brať závery klinických skúšok podľa nominálnej hodnoty zjavne znakom naivity. Konflikty záujmov môžu zohrávať dôležitú úlohu pri podávaní správ o vedeckých zisteniach. Problém sa neobmedzuje len na niekoľko izolovaných prípadov, ale zahŕňa celú kultúru medicíny, ktorá sa vyvinula za posledných desať rokov…

Ako by to dopadlo ak by nebol prípad medializovaný? Docent bez práce, bez možnosti zamestnať sa? To sú však iba dohady. Ale tento prípad je jeden z názorných príkladov toho, prečo väčšina lekárov, vedcov… nechce poukazovať na prípadné nezrovnalosti v štúdiách, odborných publikáciach… Nátlak na konkrétnu osobu, nátlak na zamestnávateľa…

A perlička na záver

Spoločnosť Forest Pharmaceuticals zaplatila pokutu za nezákonnú distribúciu neschváleného lieku Levothroid, nezákonnú propagáciu neschváleného lieku Celexa na použitie pri liečbe detí a dospievajúcich trpiacich depresiou… 313 miliónov dolárov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Releated

Prelomové rozhodnutie: Sudca rozhodol, že výrobca Remdesiviru nie je chránený zákonom

V prelomovom rozhodnutí sudca v Michigane rozhodol, že výrobca liekov a nemocnica nie sú chránení zákonom PREP-Act. Zákon PREP-Act chráni výrobcov, nemocnice, lekárov v čase mimoriadnej situácie pred zodpovednosťou v prípade, ak podaním liečiva dôjde k zdravotnej ujme.   Tento prípad otvára priestor pre ďalšie žaloby týkajúce sa zdravotnej ujmy vzniknutej po podaní Remdesiviru. Kauza sa týka muža, […]

„PISATEĽ DUCH“

Súdny spor z roku 2010 v ktorom proti spoločnosti Wyeth podalo viac ako 14000 žien žalobu v súvislosti so vznikom rakoviny prsníka počas užívania menopauzálnej hormonálnej terapie (HT) Prempro odhalil, ako farmaceutické spoločnosti propagujú lieky. Spoločnosť Wyeth si najímala firmy (najužšie spolupracovala s firmou DesignWrite) na vytváranie propagačných článkov (ghostwriting), následne oslovili významných lekárov, aby za určitú províziu pripojili […]