Nájdete nás na telegram odysee

V prípade prepuknutia infekcií u zaočkovaných osôb, tieto osoby podľa MZSR môžu infekciu šíriť len ojedinele…

Prišla nám odpoveď z ministerstva zdravotníctva, za čo ďakujeme.

Z akého dôvodu sa osoba, ktorá je očkovaná dostupnými očkovacími látkami proti ochoreniu COVID – 19 nepotrebuje preukazovať testom na prítomnosť vírusu SARS-COV2? (Posledné dáta jasne ukazujú, že očkovaní očkovacími látkami proti ochoreniu COVID – 19 sa môžu infikovať, môžu infekciu šíriť a najnovšie dáta dokonca ukazujú účinnosť vakcín nižšiu ako
50%, až neprítomnosť protilátok u mnohých očkovaných po pár mesiacoch.)

Odpoveď z MZSR: …Štúdie pre vakcíny Vaxzevria (AstraZeneca) a Comirnaty (Pfizer/BioNTech) ukazujú, že v prostredí Delta variantu poskytujú dva týždne po podaní druhej dávky takmer 100%-nú ochranu pred úmrtím a 90 až 95%-nú ochranu pred ťažkým priebehom ochorenia Covid-19, a teda aj pred hospitalizáciou… V prípade prepuknutia infekcií u zaočkovaných osôb je síce možné, že tieto osoby môžu šíriť infekciu, ide však o štatisticky veľmi ojedinelý jav. Celá odpoveď na konci článku.

Izrael 21.07.2021: Zo 143 hospitalizovaných pacientov plno (dve dávky) zaočkovaných 58%, 39% nebolo vôbec a 3% boli zaočkované jednou dávkou. Z 20 ľudí, ktorí v mesiaci júl 2021 zomreli na vírus, bolo 15-násť úplne (dvoma dávkami) očkovaných.

Izrael k 21.07.2021: Očkovaní dvoma dávkami 60%, jednou dávkou 5,5%

Izrael 10.08.2021: 6 275 nových prípadov COVID za jeden deň z toho: 54% úplne očkovaných, 44,3% neočkovaných, 1,7% s jednou dávkou očkovacej látky.

Z nich 394 vo vážnom stave. Vážne chorých pacientov: 61% plne zaočkovaných, 36% neočkovaných vôbec, 3%, ktorí dostali jednu dávku očkovacej látky.

Izrael k 10.08.2021: Očkovaní dvoma dávkami 62%, jednou dávkou 4,8%

V štátoch s najväčšou zaočkovanosťou pribúdajú prípady infekčného ochorenia covid – 19

„Hovorím, o mortalite zatiaľ nemáme dostatok údajov, len z Británie máme, a tam tá mortalita je asi rovnaká, ale čo je zlé, že polovica tých, čo zomreli, boli ako zaočkovaní“ Vladimír Krčméry

V špecializovanom zariadení pre seniorov s mentálnymi ochoreniami a demenciou Kosmatec v obci Ubľa v okrese Snina „Máme 18 klientov, deviati majú potvrdené ochorenie. Uvidíme, ako sa to bude ďalej vyvíjať, je to ťažké, sú to všetko starí ľudia,“ uviedla s tým, že zariadenie prechádza do krízového režimu. Spomedzi šiestich pozitívne testovaných opatrovateliek majú mať niektoré ľahší, iné ťažší priebeh ochorenia, karantenizované sú v zariadení. „Návštevy boli dovolené len vo vonkajšom prostredí. Očkovaní nepotrebujú test, čo neboli očkovaní, prichádzali na návštevu s testom, naozaj neviem, odkiaľ to prišlo,“ skonštatovala, pričom podotkla, že počas prvej a druhej vlny pandémie nemali v zariadení ani jedného pozitívneho (ale ani jediného zaočkovaného).

Dom opatrovateľskej služby L aurel Lodge v meste Longford Town v dohľadnej dobe zakázal všetky návštevy po tom, čo bol v priebehu minulého týždňa medzi niekoľkými obyvateľmi a zamestnancami zistených „14 až 15 prípadov“ koronavírusu. Hovorca tiež potvrdil, že všetky identifikované prípady sú medzi obyvateľmi a zamestnancami, ktorí sú proti vírusu úplne očkovaní.

MUDr. Michal Piják: V médiách sa veľmi nespomína, čo je dôvod vzniku tak veľkého množstva mutácií… Čím dlhšie cirkuluje vírus SARS-CoV-2, tým viac má príležitostí na zmenu prirodzeným vývojom. Existujú dôkazy, že na vzniku variantov sa môže významnou mierou podieľať znížená imunitná odpoveď, aká sa pozoruje u rôznych primárnych alebo sekundárnych imunodeficientných stavov. U takýchto osôb vírus pretrváva v tele omnoho dlhšie ako u osôb s normálnou imunitou, čo zvyšuje riziko mutácií, podobne ako to býva v prípade chronických vírusových infekcií.Jednou z možností dlhšieho pretrvávania vírusu v organizme je aj nedostatočná účinnosť vakcíny, ktorá síce vírus oslabí, ale spôsobí jeho dlhšie pretrvávanie v tele…

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Releated

Infožiadosť. Môžu vyhodnotiť PCR testy infekčné ochorenia…, ako ochorenie COVID-19?

Opakovane sme odosielali MZ SR a ÚVZSR na základe infozákona otázky. Obsahovo rovnakú žiadosť ale PCR testy zamenené za antigenove testy taktiež. Odpoveď z MZ SR: „dovoľujeme si Vás informovať, že otázky formulované vo Vašej  žiadosti nespadajú pod právny režim zákona 211/2000 Z.z. o slobode informácií. Boli postúpené na priame vybavenie príslušnej sekcii MZ SR, ktorá […]

Infožiadosť skúšanie liekov…

Keďže lekári za posledné roky dostávajú od farmaceutických firiem čoraz viac peňažných a nepeňažných darov a obrovské peniaze aj za skúšanie liekov, zaslali sme žiadosť úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, zatiaľ bez odozvy. Žiadateľ: Rodáci rodákom o.z., … Povinná osoba: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (Sekcia dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou) Žellova 2 829 […]